Welkom bij GEO-Consolidate

    Groeiende economieën over de hele wereld hebben behoefte aan meer transporten en dus meer infrastructuur zoals wegen, havens en containerterminals. Veel steden zijn ontstaan op stabiele grond maar als een stad groeit moet de omliggende onstabiele grond ontgonnen worden en dat is meestal een forse investering.

    Voor het aanleggen van wegen, sportvelden, vliegvelden en woonwijken is het noodzakelijk om de slappe ondergrond in te klinken. 
Een veel gebruikte methode is het aanbrengen van een meters dikke zandlaag die voor een periode van 6 tot soms wel 18 maanden blijft liggen.

    Voor bijvoorbeeld de 5e baan bij Schiphol zijn 22.000 vrachtwagens zand aangevoerd waarvan na een wachttijd van maanden ook het grootste deel weer is weggehaald.

    GEO-Consolidate kan met zijn innovatieve DUC Technology, afhankelijk van de onderbodem, een grote besparing realiseren als het gaat om compacteren en consolideren van de ondergrond op tal van projecten. Naast deze kostenbesparing zijn er ook grote voordelen in een verkorting van de doorlooptijd van het project, reductie van de CO2-voetprint en een reductie van de veiligheidsrisico's als gevolg van het verminderd aantal wegtransporten.